תקנון


 
1. כללי
 
1.1   אתר בורדו plusfashion-shop  - להלן האתר  מפעיל ומנהל  מרכז מכירות וירטואלי לשימוש משתמשי האינטרנט בארץ ובעולם.
1.2  התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא מופנה לשני המינים באופן שווה.
1.3  האתר מאפשר למשתמשי האינטרנט להזמין ולקבל  פריטי לבוש , אביזרי אופנה ושוברי  פריט לשימוש אישי או כפריט
1.4  האתר מאפשר למשתמשי האינטרנט להירשם באתר, כדי לקבל הודעות על אירועים ומבצעים
1.5  משתמשי האתר מצהירים בזאת כי כל הנתונים שיוזנו על ידם – להצטרפות למועדון הלקוחות, לרישום לשירות, וביצוע רכישות באתר  - יהיו נתונים אמיתיים לרבות שמות , כתובות, טלפונים וכתובות דואר אלקטרוני.
1.6  משתמשי האתר מצהירים בזאת כי בעת ההרשמה לאתר ו/או הזמנת מוצרים – קראו  את תקנון האתר , מצאו אותו ברור ומובן – ואין- ולא תהיה להם ו/או למי מטעמם  כל טענה/ תביעה/ דרישה מבעלי האתר/ מפעיליו / ומנהליו  ו/או מי מטעמם , עקב שימוש באתר
1.9  מפעילי האתר עשו כל שלאל ידם כדי לבחור ספקים איכותיים ואמינים
1.10 המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו בעת ההזמנה כי  האתר משמש כמרכז להזמנת מוצרים, וכי האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים  המסופקים באתר  חלה על הספקים והיצרנים השונים בהתאם לאחריות המסופקת והמקובלת אצל כל יצרן/ספק
1.11  התמונות באתר נמסרות לאתר ע"י הספקים  ו/או צולמו ע"י מפעילי האתר ו/או מי מטעמם והן להמחשה בלבד – לא  יהיה למזמין ו/או מי ממשתמשי האתר כל טענה ו/או תביעה  בדבר אי התאמה בין מוצר שהוזמן והתקבל לבין תמונה באתר.
1.12    אזורי החלוקה ומחירי המשלוחים  יהיו כמפורט  בקטגוריה – " משלוחים "
 
 
2. תנאי שימוש ורכישה
 
2.1   המשתמש באתר מצהיר בזאת כי הוא מעל גיל 18 ובעת ההזמנה ברשותו כרטיס אשראי תקף בישראל -   על שמו.
 
2.2    כל רכישה באתר תהא כפופה לאישור חברת האשראי המתאימה. מפעילי האתר לא יספקו את הפריט המוזמן אם  התשלום סורב על ידי חברת האשראי
 
2.3    האתר יעשה כל שביכולתו לספק  את הפריט  / שרות כפי שהוזמן תוך 7 ימי עסקים ( יום ו' ) אינו נחשב למניין ימי העסקים – או תוך פרק זמן שהוגדר בהערות לפריט המוזמן  ובלבד שמתקיים הפרש הזמנים הנדרש בין מועד ההזמנה לבין מועד האספקה הנדרש.
2.4    ההזמנות ו/או שוברי פריטים ישלחו בהתאם להזמנה – דואר, שליח, שליח מיוחד וכו' – מחיר המשלוח יתווסף תמיד למחיר ההזמנה ..
2.5    במידה ומוצר אזל מן המלאי  ו/או החליטו מפעילי האתר להפסיק לספק שרות מסויים – יודיעו מפעלי האתר למזמין על  ביטול ההזמנה, ויבטלו במקביל את החיוב בגין ההזמנה
2.6    מזמין הפריט  מאשר בזאת כי במקרה  כמתואר בס"ק 2.4  לא תהא לא כל טענה ו/או תביעה למפעילי האתר ובלבד שלא חוייב על הפריט.
2.7    מזמין פריט רשאי לבטל את רכישתו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ובלבד  ששלח למפעילי האתר הודעת ביטול מתאימה והחזיר את המוצר  תוך 14 יום באריזתו המקורית.  החזרת המוצר תעשה ע"י המזמין ועל חשבונו – בכל מקרה לא יוחזרו למזמין דמי המשלוח.
2.8    במקרה של  ביטול הזמנה תוך 24 שעות ממועד ההזמנה לא יוייבו דמי ביטול, במידה והפריט  הוכן למשלוח ולא נשלח, יחוייב  המזמין בדמי ביטול בסך 5% מערך ההזמנה אל לא יותר מ 100 ש"ח. במידה וההזמנה תבוטל לאחר שהפריט נשלח  בהתאם למפורט בהזמנה – יוחייב המזמין בנוסף לדמי הביטול  גם בעלות המשלוח. במקרה של ביטול ההזמנה לאחר שההזמנה נשלחה – חלה החובה  על המזמין להחזיר את הפריט או הפריטים שהוזמנו   על חשבונו ורק לאחר קבלת הפריטים אצל  מפעילי האתר – יזוכה חשבון המזמין בניכוי דמי ביטול ומשלוח.   
2.9     בביצוע ההזמנה מתחייב המזמין למסור  פרטים מדוייקים שלו ושל מקבל הפריט. במידה והפריט לא נמסר עקב טעות בכתובת שנמסרה  - יחוייב המזמין בדמי משלוח נוספים ובדמי טיפול בסך 5% מערך ההזמנה אך לא יותר מ 100 ₪  כולל מע"מ.
2.10  מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור בהזמנה כתוצאה משביתה בישראל /ו מחוצה לה ו/או תקלה הנובעת מתקלות במערכת האינטרנט/ הטלפונייה שירותי שליחים ודואר
2.11  המזמין מצהיר בזאת כי ביצוע הזמנה באתר , לעצמו או לאחר, הינה הסכם מחייב בינן מזמין הפריט בלבד לבין מפעילי האתר. לא תהיה למפעילי האתר שום זיקה לצד שלישי בגין הזמנת פריט באתר, אין ולא תהיה למקבל הפריט שום טענה ו/או תביעה למפעילי האתר בגין קבלה או אי קבלה של פריט שהוזמן באתר.
2.12 מפעילי האתר לא ישאו בשום אחריות  כלפי מקבל הפריט כתוצאה מקבלת הפריט ו/או שימוש או אי שימוש בפריט - כל טענה/ תביעה תהייה מופנית למזמין הפריט בלבד ו/או לספק השירות/ מוצר במקרה בו נדרשת אחריות לפריט שסופקה.
2.13   מערכת האתר מאובטחת ברמה גבוהה ומבטיחה למשתמשים חיסיון מלא על פרטיהם. מפעילי האתר מתחייבים לא להעביר שום פרט ו/או מידע לצד שלישי .
2.14 מפעילי האתר שומרים לעצמם  את הזכות לשנות את האתר ותכניו מעת לעת את סוגי המוצרים, המחירים, מחירי המשלוחים וכל הקשור לאתר ללא הודעה מראש.
2.15  מערכת האתר ומפעילי האתר מחוייבים לתקנון זה במלואו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תקנון זה בהתאם לתנאי השוק / דרישות הלקוחות ועוד. במקרים אלו מתחייבים מפעילי האתר להודיע ללקוחות  הרשומים  באמצעות הודעת דואר אלקטרוני על שינוי בתקנון.
2.16 מפעילי האתר מודים למשתמשי האתר על השימוש באתר ומזמינים להציע הצעות ו/או להשתמש במערכת שירות הלקוחותnyt@walla.co.il בפקס    09-7443311  או בטלפון – 054-5882232
 

 
רכישה מאתר זה הינה מאובטחת ב SSL 256BIT